Darbo užmokestis


Informacija apie UAB "Plungės autobusų parko" darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

 

UAB „Plungės autobusų parkas“ darbuotojų

vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

 

Pareigybės pavadinimas

 

 

2020 m.

1 ketv.

 

 

 

2020 m.

2 ketv.

 

 2020 m.

3 ketv.

2020 m.

4 ketv.

 2020 m.

 

 

Darb.

sk.

Darbo

užmok.

Darb.

sk.

Darbo

užmok.

Darb.

sk.

Darbo

užmok.

Darb.

sk.

Darbo

užmok.

Darb.

sk.

Darbo

užmok.

 

Direktorius 1
3642
1
2900 1
2125
1
2125
 1
 2698
 
Vyr. specialistai 3 1426 3 1426  3 1426
3
1483
 3  1440  
Dispečerės - kontrolierės
2 764
2
632
2 720
2
726
 2  711  
Autobusų vairuotojai 16 1038
16 1110
16  1017

16

 969 16
 1033  
Remonto darbuotojai
4 948
4 1005
2

968

2 947
 2  967  
Pagalbiniai darbininkai 1  607 1
607
1 607   1 607
 1 607
 
                     
Nepriklausomų valdybos narių vidutinis atlygis (Eur)
Valdyba  2 284
 2 347
2
 577 2
577
 2  446

Darbuotojų premijavimo bei vienkartinių materialinių pašalpų mokėjimo nuostatai
Darbuotojų priedų prie atlyginimo mokėjimo nuostatai

Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2021-01-25