Darbo užmokestis


Informacija apie UAB "Plungės autobusų parko" darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas 2019 m.
darbuotojų skaičius

2020 m.

 

 
Direktorius 1 1  
 
Vyr. specialistai 3 3
 
Dispečerės - kontrolierės
2 2

 
Autobusų vairuotojai 16 16  
Remonto darbuotojai
5 3
 

 

 

 

 

 

 

Vidutinis visų darbuotojų 2019 m. darbo užmokestis - 1087 Eur

iš jų, vairuotojų  - 997 Eur


Darbuotojų premijavimo bei vienkartinių materialinių pašalpų mokėjimo nuostatai
Darbuotojų priedų prie atlyginimo mokėjimo nuostatai

Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2020-08-25